ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος Λαγός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τράπαλης

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Άγγελος Αθανασόπουλος

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ιωάννης Θλιβερός

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ανδρέας Παπαδάτος