ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΑΤΡΟΣ

Κώστας Λοχοβίτης

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Δημήτρης Παναγιωτόπουλος