ΣΤΕΛΕΧΗ

GM

Διονύσιος Κάτζος

TEAM MANAGER

Άγγελος Αθανασόπουλος

ΣΤΕΛΕΧΗ

Εκτελεστικός Διευθυντής & Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χάρης Παρασκευόπουλος

Υπεύθυνος Ασφαλείας & Εισιτηρίων: Ανδρέας Μπουλμπασάκος

Υπεύθυνος Marketing: Σπύρος Ζαφειρόπουλος

Γραφείο Τύπου: Βασίλης Μπαζός

Γραμματεία-Ticketing: Κωνσταντίνα Αναδιώτη